Doneer

Privacy statement

Krajicek Foundation Krajicek Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Krajicek Foundation
Johan de Wittlaan 15
2517 JR Den Haag
070-338 74 45

De algemeen directeur (Gerlinde van Raalte) is tevens functionaris gegevensbescherming. Zij is te bereiken via gerlinde@krajicek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruiktmaakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht op alfabetische volgorde van gegevens die door ons verwerkt kunnen worden:

* Adresgegevens
* Bankrekeningnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Gebruik van deze website
* Geslacht
* Locatiegegevens
* Telefoonnummer
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en Scholarshippers verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
* Burgerservicenummer (BSN)
* Strafrechtelijk verleden (in het kader van Verklaring Omtrent Goed Gedrag)

Waarom en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
De Krajicek Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:
* Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
* Verzenden van fysieke correspondentie
* Te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
* Gebruik van onze website door middel van noodzakelijke cookies, cookies die voorkeuren opslaan en analytische cookies

Geautomatiseerde besluitvorming
De Krajicek Foundation neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s -of systemen zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Krajicek Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor verschillende doelgroepen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Zo bewaren wij van Krajicek Scholarshippers persoonsgegevens voor de duur van het Scholarshipprogramma. Wil je precies weten welke gegevens wij van je bewaren en hoe lang? Neem contact met ons op via info@krajicek.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
De Krajicek Foundation verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van de Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te borgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In ons cookiebeleid lichten we toe wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website kun je jouw voorkeuren instellen. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of daartegen bezwaar te maken en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of aangewezen persoon danwel instantie, toe te sturen.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@krajicek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan jouw paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSR) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij onzorgvuldig danwel niet toereikend met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Krajicek Foundation neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij altijd passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@krajicek.nl

Welkom bij de Krajicek Foundation

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

  • Noodzakelijke cookies helpen je om de website bruikbaarder te maken door bijvoorbeeld basisfuncties zoals de navigatie van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren werken.

  • Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken kunnen wij analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt en wat we nog beter moeten doen.

Je cookie voorkeuren zijn opgeslagen.