Playgrounds Kraijeck Foundation

120

 • Slechts 3% van de kinderen in
  aandachtswijken beweegt voldoende
 • 12% van alle kinderen leeft in een gezin
  waar onvoldoende geld is voor sport
 • Dagelijks sporten en spelen meer dan
  4.250 kinderen op Krajicek Playgrounds
 • Kinderen die sporten scoren
  ook op andere gebieden beter
Peugeot
Nike
Heuvelman
Nationale Postcode Loterij
ABN Ambro
Pulastic
Grand Hotel
Vaessen
KNLTB
Danone
Vriendenloterij
KNHB
TomTom
NBB
Yearth
Nationale Postcode Loterij
ABN Ambro
Peugeot
Nijha
Grand Hotel
Danone
Vriendenloterij
KNLTB
Pulastic
Vaessen
Yearth
NBB
Nationale Postcode Loterij
ABN Ambro
TomTom
Danone
Vriendenloterij
Grand Hotel
KNHB
Yearth