Jaarverslagen, keurmerken & klachtenregeling
Jaarverslagen, keurmerken & klachtenregeling

Jaarverslagen

Vertellen waarom je iets doet? Als idealistische organisatie doen we niets liever dan het delen van onze passie. Nog even terugkijken hoe dat voorgaande jaren ging? Lees onze laatste vier jaarverslagen hieronder.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Keurmerken

De Krajicek Foundation is lid van Goede Doelen Nederland en is drager van het CBF-Keurmerk, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wij zijn een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

De Krajicek Foundation hanteert de gedragsregels zoals opgesteld door Goede doelen Nederland, te weten:

  • Code Goed Bestuur (Code Wijffels)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)
  • Gedragscode Goede Doelen Nederland (VFI-bijlage)
  • CBF-keurmerk
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’

Bezoldigingsbeleid

Het Bestuur van de Krajicek Foundation werkt onbezoldigd. De directeur wordt beloond op basis van de Regeling Beloning Directeuren van goede doelen zoals deze is vastgesteld op 8 september 2011 door de VFI (brancheorganisatie van Goede Doelen).

Medewerkers van de Krajicek Foundation worden beloond op basis van de salarisschalen van de cao-Sport, o.b.v. 40-uur. De overige arbeidsvoorwaarden staan opgenomen in het Personeelshandboek van de Krajicek Foundation.

Klachtenregeling

De Krajicek Foundation wil goede contacten onderhouden met haar al haar relaties. Het correct en tijdig afhandelen van klachten speelt daarbij een belangrijke rol. Bekijk hier de Klachtenregeling Krajicek Foundation.