Missie & Visie
Missie & Visie

Missie

De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis en met elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

De Krajicek Foundation en haar partners dragen daarmee bij aan een betere toekomst van de Nederlandse jeugd en daarmee ook aan een sportieve, sociale samenleving.

De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Visie

Onze visie is dat ieder kind sociaal veilig en sportief opgroeit. Om dit te kunnen bereiken hebben wij vijf kernpunten:

  1. De Krajicek Foundation beoogt een breed ontwikkelingstraject te bieden aan Krajicek Scholarshippers, waardoor zij goede begeleiding kunnen geven aan kinderen en jongeren op de Krajicek Playgrounds en goede rolmodellen voor hen kunnen zijn
  2. De Krajicek Foundation wil graag nauwe, plezierige en constructieve relaties onderhouden met de Sportleiders op de Krajicek Playgrounds; hen inspireren om het beste uit zichzelf, de Krajicek Scholarshippers en de kinderen op de Krajicek Playgrounds te halen
  3. Daarnaast wil de Krajicek Foundation, Playgrounds blijven openen in aandachtswijken, waardoor het voor steeds meer kinderen mogelijk is om in een sociaal veilige omgeving, dicht bij huis, te spelen en te sporten
  4. Door samen met buurtbewoners de sociale cohesie te bevorderen, willen we Krajicek Playgrounds laten uitgroeien tot trekpleisters in de buurt, de plek waar buurtbewoners samenkomen
  5. Tenslotte beoogt de Krajicek Foundation autoriteit te zijn op het gebied van sociaal veilig sporten voor jongeren in de openbare ruimte.

Statuten

De grondregels van de Krajicek Foundation zijn vastgelegd in onze statuten. Klik hier om deze te downloaden.

Meerjarenbeleidsplan

In ons meerjarenbeleidsplan hebben wij onze doelen voor de komende jaren beschreven. Klik hier voor de beknopte versie van ons meerjarenbeleidsplan.