Missie & Visie
Missie & Visie

Missie

De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis – met elkaar – te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

De Krajicek Foundation en haar partners dragen daarmee bij aan een betere toekomst van de Nederlandse jeugd, en daarmee ook aan een sportieve, sociale samenleving.

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Visie

  • De Krajicek Foundation beoogt een breed ontwikkelingstraject te bieden aan Sportleiders en Scholarshippers, waardoor zij goede begeleiding kunnen geven aan kinderen en jongeren op de Playgrounds en goede rolmodellen voor hen kunnen zijn.
  • Daarnaast wil de Krajicek Foundation zowel op initiatief van buurt of gemeente als ook op eigen initiatief, Playgrounds blijven openen in aandachtswijken, waardoor het voor steeds meer kinderen mogelijk is om in een sociaal veilige omgeving, dicht bij huis, te spelen en te sporten, deel te nemen aan Krajicek SportEvents.
  • Door samen met buurtbewoners de sociale cohesie te bevorderen moeten Playgrounds uitgroeien tot trekpleisters van de buurt, dé plek waar buurtbewoners samenkomen.
  • Tenslotte beoogt de Krajicek Foundation autoriteit te zijn op het gebied van sociaal veilig sporten voor jongeren in de openbare ruimte.

Statuten

Via deze link zijn de statuten van de Krajicek Foundation te bekijken en downloaden.

Beknopte versie meerjarenbeleidsplan

Via deze link is een beknopte versie van het meerjarenbeleidsplan van de Krajicek Foundation te bekijken en downloaden.

Jaarrekening

Via deze link is de jaarrekening van de Krajicek Foundation te bekijken en downloaden.