Team Krajicek Foundation

Team Krajicek Foundation

Dat kinderen en jongeren in aandachtswijken een grotere kans hebben zich positief te ontwikkelen als zij regelmatig onder goede begeleiding dicht bij huis sporten en spelen, daarvan zijn we allemaal overtuigd. Met veel passie en energie doen we er dan ook alles aan om kinderen en jongeren die mogelijkheid te bieden. Ieder vanuit zijn eigen expertise.

Onze manier van werken geven we weer in onze kernwaarden. Het zijn wederzijdse beloftes van inzet en toewijding: zo gaan we met elkaar om. Deze waarden houden ons scherp, alert en verantwoordelijk. En ze drukken bovendien uit wat we willen betekenen voor de kinderen en jongeren in aandachtswijken, sportleiders, vrijwilligers, maar ook zeker onze contactpersonen bij de gemeenten en natuurlijk onze partners.

  1. Wij zijn maatschappelijk betrokken. We zetten ons iedere dag in om er voor te zorgen dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien.
  2. Wij zijn betrouwbaar. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
  3. Wij maken het verschil. We werken vanuit openheid, oprechte interesse en met plezier.
  4. Wij lopen vooruit. We durven te ondernemen en weten kansen te creëren.
  5. Wij zijn verantwoordelijk. We voelen ons verantwoordelijk voor onze interne en externe activiteiten.
  6. Wij zijn nieuwsgierig. We zien kennis als de sleutel naar vooruitgang en laten ons inspireren om anders naar de wereld te kijken.
  7. Wij zijn verbonden. We zijn 1 team en durven samen het verschil te maken. We nemen initiatief, hebben zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.

Wij stellen ons graag even voor:

Gerlinde van Raalte

Algemeen Directeur

Per 1 juni 2019 is Gerlinde van Raalte algemeen directeur van de Krajicek Foundation. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting.

Een van haar kerntaken is om kinderen te motiveren en stimuleren buiten te spelen en te sporten. Enerzijds door er voor te zorgen dat Krajicek Playgrounds duurzaam, innovatief en interactief zijn. Anderzijds door het buurtgevoel verder te versterken in samenwerking met lokale verenigingen en ondernemers en door de voorbeeldfunctie van de Krajicek Scholarshippers verder te benadrukken.

Wim de Jong

Regiomanager Midden en Zuidoost Nederland

Het allerbelangrijkste vind ik dat we mensen op velerlei manieren in beweging zetten. Niet alleen letterlijk door ze te laten sporten, maar ook in figuurlijke zin door ze te stimuleren in hun toekomst. En het mooie is dat ik dat als medewerker van het eerste uur nu echt zie gebeuren. Wat eerst een filosofie was, zie ik steeds meer praktijk worden. Zo maak ik mee dat ik de Krajicek Scholarshippers van vroeger nu tegenkom in beleidsbepalende functies op sportgebied.

Chris Kaper

Regiomanager Noord en Noordoost Nederland

Wat mij erg aanspreekt in het werken voor de Krajicek Foundation is dat we zulk goed werk doen in aandachtswijken. Een naadloze aansluiting op de studie Sociale Geografie die ik heb gevolgd, mijn afstudeeronderzoek naar grootstedelijke achterstandswijken, het werk als buurtsportmedewerker in Amsterdam Zuidoost en mijn passie voor sport.

Angelique Rozeboom

Regiomanager Zuidoost Nederland

Kinderen leren door te bewegen en bewegen betekent voor mij vooruitgang en groei. Ieder kind moet namelijk de kans krijgen om te sporten en het beste uit zichzelf te halen. Het voordeel van het sporten op een Krajicek Playground vind ik dat de jeugd met alledaagse zaken in aanraking komt die een reflectie zijn van de samenleving. Ze leren om te gaan met normen en waarden en zaken als respect. Dat ik als regiomanager hier een bijdrage aan kan en mag leveren maakt mij trots!

Guillermo Molina

Assistent Regiomanagers

Helaas zijn er in Nederland nog steeds teveel mensen die moeilijk aansluiting vinden in onze samenleving. Soms vanuit de persoonlijke situatie, soms omdat de buurt als onveilig wordt ervaren. Ik weet wat het is om ‘anders’ te zijn of als ‘vreemdeling’ benaderd te worden. Door middel van gesprekken, coaching en interactieve lezingen zet ik mij in om acceptatie te vergroten en neem ik mijn kennis en ervaring mee in mijn werk voor de Krajicek Foundation.
In mijn functie ondersteun ik de regiomanagers om jongeren uit aandachtswijken de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen. Om niet alleen bezig te zijn met de dagelijkse dingen, maar juist ook de blik op de toekomst te richten. Sport als middel om de buurt met elkaar te verbinden waarbij we in harmonie met elkaar samenleven zonder elkaar te veroordelen. Ik kijk er naar uit om mijn steentje hier aan bij te dragen.

Pim Lokhoff

Eventmanager

Freia Goederaad

Marketing & Communicatiemanager

Als fanatiek beachvolleybalster weet ik als geen ander hoe veel voldoening, energie en zelfvertrouwen je uit sport kunt halen. Alle elementen uit sport en spel kun je de rest van jouw leven zo goed gebruiken en de Krajicek Foundation speelt een belangrijke rol bij het leggen van deze basis. Wat ik zo mooi vind aan de Krajicek Foundation is dat het niet stopt bij de playgrounds. Door middel van het scholarship programma bieden zij jongeren een studiebeurs en kunnen zij het steuntje in de rug zijn op weg naar een mooie toekomst. Ik kijk er naar uit om alle inspirerende en hartverwarmende verhalen van de Krajicek Foundation met de wereld te mogen delen!

Mariëlle Arendse

Relatiemanager en fondsenwerving

Wat mij vooral aantrekt in dit werk is de variatie en het werken met mensen. Ik vind het een uitdaging om deze verschillende relaties en hun belangen bij elkaar te brengen. Of het nu gaat om het laten aansluiten van donateurs bij ons goede doel, het invulling geven aan het MVO-beleid van een strategische partner, het afsluiten van een sponsorcontract of het meedenken over en organiseren van inzamelingsacties, gala-avonden of studiebeursuitreiking.

Esther van der Vooren

Financieel Medewerker

In 2018 ben ik gestart bij de Krajicek Foundation als financieel medewerker. In mijn functie zorg ik ervoor dat de administratie goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd en er een transparante verslaglegging is van de financiën. Mijn doel is om processen te optimaliseren, waar mogelijk te standaardiseren en heldere financiële rapportages op te stellen.

Als moeder weet ik hoe belangrijk buiten spelen en sporten voor de ontwikkeling van kinderen is. Niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar juist ook voor de psychische ontwikkeling. Het maakt je sterk en weerbaar. Kwaliteiten waar je een heel leven lang profijt van hebt. Ik vind het dan ook mooi dat ik mijn steentje kan bijdragen om er voor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om sociaal veilig en sportief op te groeien.