Kinderen bewegen actiever op Krajicek Playground blijkt...

Ook worden Krajicek Playgrounds door meer kinderen bezocht en staan ze minder leeg dan reguliere speelveldjes.

Kinderen bewegen actiever op Krajicek Playground blijkt uit onderzoek VUmc

Onderzoek van VUmc wijst uit dat Krajicek Playgrounds door meer kinderen worden bezocht dan reguliere speelveldjes (19,5% versus 14,2%) en minder leeg staan dan reguliere speelveldjes (11,5% versus 28,8%). Ook is bewezen dat kinderen actiever bewegen op Krajicek Playgrounds.

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van Krajicek Playgrounds heeft het VUmc onder leiding van Saskia Boonzajer Flaes, onderzoek gedaan. Middels observaties van diverse Krajicek Playgrounds en reguliere speelveldjes, is gekeken is naar een drietal factoren:
1) Intensiteit waarmee kinderen bewegen
2) Gebruik van Krajicek Playgrounds,
3) Gemiddeld aantal aanwezige kinderen

Intensiteit
De effectiviteit van een sport‐ en speelveld wordt mede bepaald door de mate van activiteit van kinderen. Hoe actiever de kinderen zijn, hoe effectiever het veld. Gedurende observaties zijn de kinderen ingedeeld in drie categorieën van activiteit:
1. Niet actief (zitten, staan, liggen)
2. Matig actief (lopen, klimmen)
3. Zeer actief (rennen, springen)

Zowel bij kinderen in het algemeen, als de meisjes en jongens apart is het percentage actieve kinderen aanzienlijk groter op Krajicek Playgrounds. Interessant is het verschil bij de categorie meisjes. waar het verschil tussen Krajicek Playgrounds en reguliere veldjes het hoogste is.

Gemiddeld blijken er 1,4 keer zoveel kinderen aanwezig te zijn op Krajicek Playgrounds dan op reguliere speelveldjes.

Onderzoek VUmc

Gebruik van Krajicek Playgrounds
Het percentage observaties waarbij geen kinderen aanwezig waren op het speelveld is 2,5 keer zo groot bij reguliere speelveldjes dan bij Krajicek Playgrounds. Dit verschil is nog iets groter wanneer je alleen naar jongens kijkt (ruim 2,6 keer). Echter, als je naar de afwezigheid van meisjes kijkt, is het verschil kleiner (1,3 keer).Onderzoek VUmc
Gemiddeld aantal aanwezige kinderen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er ongeveer 1,5 keer zoveel kinderen aanwezig zijn op Krajicek Playgrounds dan op reguliere speelveldjes. Het aantal aanwezige kinderen op Krajicek Playgrounds is het hoogst gedurende weekdagen. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan de begeleiding en georganiseerde activiteiten van de Krajicek Scholarshippers.

Onderzoek VUmc

Verantwoording onderzoek
In de periode van juni t/m augustus 2013 zijn 10 Krajicek Playgrounds en 10 reguliere veldjes geobserveerd. De 10 Krajicek Playgrounds zijn een willekeurige selectie van alle Krajicek Playgrounds die langer dan een jaar bestaan. Elke regulier speelveldje is aan een Krajicek Playground gematcht. De reguliere speelveldjes dienden aan een aantal voorwaarden te voldoen: ze moesten in dezelfde stad liggen als de Krajicek Playground, de buurtkenmerken moesten overeenkomen (percentage niet westerse allochtonen, percentage kinderen, gemiddeld inkomen per huishouden) en de speelveldjes moesten overeenkomen in grootte en aanbod. Elke gematcht paar speelvelden  isspeelvelden is op dezelfde dag en hetzelfde moment geobserveerd gedurende 4 dagen (3 dagen na schooltijd en 1 dag in het weekend).

 

Drie nieuwe Krajicek Playgrounds in Amsterdam, Delft en Tilb...

vrijdag 4 oktober 2019 In de afgelopen weken werden er maar liefst drie nieuwe Krajicek Playgrounds geopend. Krajicek Playground Westerpark

Lees meer
 

Krajicek Foundation ontvangt €2,5 miljoen van Postcode Loterij...

maandag 30 september 2019 Gisteren werd Richard Krajicek tijdens de opening van de Krajicek Tournament Day verrast door Nationale Postcode

Lees meer