Playgrounds Kraijeck Foundation

114

 • Slechts 3% van de kinderen in
  aandachtswijken beweegt voldoende
 • 11% van alle kinderen leeft in een gezin
  waar onvoldoende geld is voor sport
 • Dagelijks sporten en spelen meer dan
  4.250 kinderen op Krajicek Playgrounds
 • Kinderen die sporten scoren
  ook op andere gebieden beter
Nike
Heuvelman
Nationale Postcode Loterij
Pulastic
ABN Ambro
Grand Hotel
Vaessen
Danone
Vriendenloterij
Descol
TomTom
Yearth
Nationale Postcode Loterij
ABN Ambro
Nijha
Grand Hotel
Danone
Vriendenloterij
CFP
Pulastic
Vaessen
Yearth
Nationale Postcode Loterij
ABN Ambro
TomTom
Danone
Vriendenloterij
Grand Hotel
Descol
Yearth